เครื่องชั่งสินค้า 1~30kg ตั้งโต๊ะ

รายละเอียดย่อ :
พิกัดกำลัง 6 kg (1/12,000 division)
* ตัวเลข LED สีแดง 0.56 นิ้ว
* จานสแตนเลส 218 x 260 mm
* โปรแกรม : หักน้ำหนักภาชนะ, Auto Stand By 2 seconds
* พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.