เครื่องชั่งสูตรอาหารในครัวเรือนSJ-5001HS ” AND ” 5000g x 1g

รายละเอียดย่อ :
พิกัดน้ำหนัก 5000 กรัม ค่าละเอียด 1 กรัม
จานชั่งสแตนเลส : 230 x 190 mm