เครื่องชั่งสูตรอาหารในครัวเรือนT20 Tscale 3kg – 25kg

รายละเอียดย่อ :
– พิกัดกำลัง 3kg x 1g
– พิกัดกำลัง 6kg x 2g
– พิกัดกำลัง 15kg x 5g
– พิกัดกำลัง 25kg x 10g
– พลังงานถ่านไฟฉาย “D” 4 ก้อน, ไฟฟ้าในบ้าน
– ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัดแล้ว