เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นและตั้งโต๊ะ Excell model.SK-130 Packing Weighing Scale