เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นพร้อมปริ๊นกระดาษ ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS-710-4050