เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นคำนวนราคา ยี่ห้อ TIGER

เครื่องชั่งคำนวณราคาแบบตั้งพื้น ยี่หัอ “TIGER” รุ่น “TPI-01”

เครื่องชั่งมีให้เลือกหลายขนาด คือ

พิกัด 30 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 0.005 กิโลกรัม

พิกัด 60 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 0.01 กิโลกรัม

พิกัด 150 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 0.02 กิโลกรัม

พิกัด 300 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 0.05 กิโลกรัม

ประเภทจอ LCD 18 มม. พร้อมLED Backlit

ชั่งได้ 2 หน่วย คือ kg และ g

สามารถหักค่าภาชนะได้ (TARE)

มีพอร์ตRS –232 จานวน1 port

กระแสไฟฟ้า Built-in Rechargeable Battery = 6V / 4Ah External Power Adaptor = AC100V –240V , output 12v /1A

ใช้งานได้ต่อเนื่อง 80 ชม. เมื่อมีการชาร์จแบตเต็ม1