เครื่องชั่งแบบเข็ม 25kg ~ 300kg

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่งสปริง 2 หน้า พิกัดกำลัง 50 kg มีล้อเข็น