เครื่องชั่งและคำนวณ BMI ดัชนีมวลกาย HD-325 TANITA

รายละเอียดย่อ :
* พิกัดกำลัง 150 kg ละเอียด 0.1 kg
* ตัวเลข LCD สองจอ แสดงน้ำหนักและค่า BMI
* เปิดเครื่องให้ทำงาน โดยใช้เท้าสัมผัสเบาๆ บริเวณเครื่องชั่ง