เครื่องชั่ง 1200g ละเอียด 0.01g SPX1202 OHAUS

รายละเอียดย่อ :
– พิกัดกำลัง 1200g ละเอียด 0.01g
– จานชั่งสแตนเลส กว้าง 170 mm ยาว 140 mm
– ใช้ไฟฟ้า 220 V.
– ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา