เครื่องชั่ง 2200g ละเอียด 0.01g SPX2202 OHAUS

รายละเอียดย่อ :
– พิกัดกำลัง 2200g ละเอียด 0.01g
– จานชั่งสแตนเลส กว้าง 170 mm ยาว 140 mm
– ใช้ไฟฟ้า 220 V.
– ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา