เครื่องชั่ง 220g ละเอียด 0.01g SPX222 OHAUS

รายละเอียดย่อ :
– พิกัดกำลัง 220g ละเอียด 0.01g
– จานชั่งสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 120 mm
– ใช้ไฟฟ้า 220 V.
– ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา