เครื่องชั่ง 22kg ตั้งโต๊ะ NVT22000 OHAUS

รายละเอียดย่อ :
– พิกัดกำลัง 22kg ละเอียด 1g
– จานชั่งสแตนเลส กว้าง 230 mm ยาว 174 mm
– ใช้ไฟฟ้า 220 V.
– ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา