เครื่องชั่ง 420g ละเอียด 0.01g NV422 OHAUS

รายละเอียดย่อ :
– พิกัดกำลัง 420g ละเอียด 0.01g
– จานชั่งสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 145 mm
– ใช้ไฟฟ้า 220 V.
– ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา