เครื่องชั่ง ADAM WBW

WBW เครื่องชั่งน้ำหนักกันน้ำ
* พิกัดกำลัง 2, 4, 8, 16 kg
* ละเอียด 0.2, 0.5, 1, 2 g
* ตัวเลข LCD พร้อม backlight เรืองแสง
* ABS Housing กันน้ำ มาตรฐาน IP65
* จานสแตนเลส 210 x 173 mm.
* โปรแกรม : หักน้ำหนักภาชนะ
* พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้
60 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V

ADAM WBW Datasheet