เครื่องชั่ง AND AD-4406

แสดงผลเป็นตัวเลข LCD
ความละเอียด 1/20000 จอแสดงผลเป็นพลาสติก
ใช้พลังงาน 220 โวล์ท หรือจากถ่านไฟฉาย