เครื่องชั่ง AND AD4401

จอแสดงผลเครื่องชั่ง ยี่ห้อ AND ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
รุ่น AD4401A เหมาะสำหรับเครื่องชั่งสำหรับงานคอนโทรลต่างๆ และทั่วไป
รับประกันคุณภาพ 1 ปี