เครื่องชั่ง AND FX-i

เครื่องชั่งวิเคราะห์ค่าความละเอียดสูง ยี่ห้อ AND ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
รุ่น FX-i-Series พิกัด 122 กรัม – 3200 กรัม
ค่าความละเอียด 0.001 กรัม และ 0.01 กรัม
รับประกันคุณภาพ 1 ปี