เครื่องชั่ง AND HR-200

พิกัด 210 กรัม อ่านค่าละเอียด 0.0001 กรัม
ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น
รับประกันคุณภาพ 1 ปี