เครื่องชั่ง AND HR-A

เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับค่าความละเอียดสูง ยี่ห้อ AND ผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่น
รุ่น : HR-A พิกัด 102, 152 และ 252 กรัม x 0.0001 กรัม
๐หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีขาว (เรืองแสง)
๐ชั่งได้ 12 หน่วย คือ g, mg, oz, oz-t, ct, momme, dwt, grain, tael, tola, messghal และ multi-unit
๐สามารถนับจำนวนชิ้นงานได้ (Counting mode)
๐สามารถชั่งแบบเทียบเปอร์เซ็นต์ได้ (Percent mode)
๐สามารถวัดความถ่วงจำเพาะได้ (Density mode)
๐มีระบบตรวจสอบน้ำหนัก (Comparator Function)
๐สามารถแสดงหน้าจอแสดงผลค่าน้ำหนักค้างไว้ได้ (Hold Function)
๐สามารถอ่านค่าน้ำหนักจากการแขวนได้ (ด้านล่างเครื่องมีตะขอสำหรับเกี่ยว)
๐ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน (Auto Power OFF)
๐พร้อมตู้พลาสติกใบใหญ่อย่างดี (กันลม และ ไฟฟ้าสถิตย์)
๐พร้อมช่องต่อสาย RS232C สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์/ปริ๊นเตอร์
๐ใช้หม้อแปลง AC Adapter
๐รับประกันคุณภาพ 1 ปี จากการใช้งานปกติ