เครื่องชั่ง COMMANDOR เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบลอยหน้าคอนกรีต

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกแบบลอยหน้าคอนกรีต รับประกันคุณภาพ 2 ปี
พิกัด 30ตัน, 40ตัน, 50ตัน, 60ตัน, 80ตัน และ 100ตัน
3x6m., 3x7m., 3x8m., 3x9m.,3x18m.

สอบถามขอใบเสนอราคาได้ที่ 08-1457-7045
email : gpmscales@yahoo.com