เครื่องชั่ง COMMANDOR HP-01

แสดงผลเป็นตัวเลข LED สีแดง
โครงสร้างสแตนเลส
ใช้พลังงาน 220 โวล์ท