เครื่องชั่ง COMMANDOR HP-03

แสดงผลเป็นตัวเลข LED สีแดง
โครงสร้างสแตนเลส
ใช้ไฟฟ้า 220 โวล์ท