เครื่องชั่ง COMMANDOR HP-04

จอแสดงผลสำหรับเครื่องชั่ง
แสดงผลเป็นตัวเลข Segmet LED
ใช้ไฟฟ้า 220 โวล์ท