เครื่องชั่ง EXCELL จอแสดงผลเครื่องชั่ง รุ่น TCH

หัวอ่านน้ำหนักเครื่องชั่ง ยี่ห้อ EXCELL รุ่น TCH
มีความละเอียดของหน่วยแสดงผล1/30 000 (ความ ละเอียดแสดงผลสูงสุด1/600 000)
ส่งผ่านข้อมูลที่ 24bits
น้ำหนักนิ่งในเวลาอันรวดเร็ว
น้ำหนักคืนสู่ศูนย์ในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้น
ปุ่ม Zero และ Tare ทำงานในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้น
หน้าจอ LCD แสดง Tareอย่างเต็มรูปแบบ น้ำหนัก 6 หลัก หน่วย 6หลัก ปริมาณ 6หลัก
สามารถตั้งเครื่องให้ดำเนินการล่วงหน้าได้ถึง10รูปแบบ
ปรับน้ำหนักอัตโนมัติ
เตือนเมือมีการวางน้ำหนักหรือจำนวนมากเกินไป
หาค่าเฉลี่ยน้ำหนักอัตโนมัติ
หน่วยแสดงผล เป็น กิโลกรัม หรือ ปอนด์
สามารถเก็บค่าสถิติได้อย่างดี
คิดค่าน้ำหนักรวม และ จำนวน ที่ชั่ง
สามารถเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่อ่อนและต้องทำการชาร์จ
มีแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้มาในตัว
อุณหภูมิใช้งาน: 0ºc- 40ºc (32ºF- 104ºF)

อุณหภูมิแวดล้อม: -10ºc- 40ºc (14ºF – 104ºF)
แหล่งจ่ายไฟ: AC 110V/220V (±10%) +DC 6V/4AH rechargeable battery
ขนาดเครื่องชั่ง: 260 x 210 x 117 mm (W x H x D)
หน้าจอ: LCD 6 หน่วย. ตัวเลขสูง 14 มม. พร้อมไฟ LED Backlight