เครื่องชั่ง EXCELL SI-130

Cap.5000g.x 1 g.
LCD Display