เครื่องชั่ง GPM ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ M1,M2