เครื่องชั่ง GPM ตุ้มน้ำหนักสแตนเลส

ตุ้มน้ำหนักสแตนเลส F1,F2,E1,E1