เครื่องชั่ง GPM Remote Display

จอแสดงผลภายนอกห้องชั่ง จอที่ 2
แสดงผลเป็นตัวเลข LED สีแดงชัดเจน
ขนาด 1",2",4",5" และ 8"
รับประกันคุณภาพ 1 ปี