เครื่องชั่ง HASON คานเลื่อนดิจิตอล A7

คานเลื่อนดิจิตอล 500 กก.
ละเอียด 0.1 กก. ( 100 กรัม )