เครื่องชั่ง HASON A12

จอแสดงผลเครื่องชั่ง LCD with Backlight