เครื่องชั่ง HASON ACS-20B-YE

เครื่องชั่งเด็กอ่อนระบบดิจิตอล
พิกัด 20 กก. ละเอียด 10 กรัม
วัดส่วนสูง 0 – 56 ซม.