เครื่องชั่ง HASON KCC

พิกัด 0.5/1/2 กก.
สีแดง/สีส้ม