เครื่องชั่ง HASON TM-30A

HASON_TM-30A คำนวนราคา+ปริ๊นสติเกอร์เครื่องชั่งคำนวณราคาดิจิตอลและพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดรุ่น TM-30A ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 30กก. ค่าละเอียด0.005 กก. / 0.01 กก. (ผ่านตรวจรับรองจากสำนักกองชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์) พร้อมบริการหลังการขาย