เครื่องชั่ง JADEVER รหัส : JWI-700P-4050-100รุ่น JWI-700P