เครื่องชั่ง JADEVER JCA

เครื่องชั่งนับจำนวนค่าความละเอียดสูง
พิกัด 6/15/30/60 kg.
ละเอียด 0.2/0.5/1/2g.