เครื่องชั่ง JADEVER JPG

เครื่องชั่งคำนวนราคาแบบกันน้ำ IP65
พิกัด 6/15/30 กก.