เครื่องชั่ง JADEVER JWG

พิกัด 1.5/3/6/15/30Kg.
ละเอียด 0.1/0.2/0.5/1/2g.
กันน้ำได้ IP65