เครื่องชั่ง JADEVER SKY

พิกัด 150g.x0.005g./300g.x0.01g./600g.x0.01g.
1500g.x0.05g./3000g.x0.1g.