เครื่องชั่ง SNOWREX AP

พิกัด 3/6kg.,6/15kg. และ 15/30kg.
แสดงผลเป็นตัวเลข LCD Backlight ชัดเจน 2 ด้าน
สามารถเก็บข้อมูลสินค้าได้โดยตรง 32 ชนิด
สามารถต่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้(Option)
สินค้าผลิตที่ไต้หวันรับประกันคุณภาพ 2 ปี