เครื่องชั่ง3200กรัม รหัส FX-3000i ยี่ห้อ AND รุ่น FX