แบตเตอรี่สำหรับเครื่องชั่ง

รายละเอียดย่อ :
แบตเตอรี่สำหรับเครื่องชั่ง 6โวลต์ 4.5แอมป์
– รุ่น 6V./4.5AH
– สำหรับ A12,T7E, T-Scale, NAGATA,etc.
Category: