โหลดเซลล์เครื่องชั่งรถยนต์ CELTRON MDB-30t

Dual Shearbeam Loadcell “CELTRON”
CAP.30t
2 mV/V Input 700 Ohm, Output 780 Ohm