โหลดเซลล์ ZEMIC H3

โหลดเซลล์ แบบ S-Type Loadcell ยี่ห้อ Zemic
รุ่น H3 พิกัด 25 กก.- 30000 กก.
รุ่น H3 พิกัด 100 ปอนด์ – 20000 ปอนด์
โครงสร้างโหลดเซลล์ อัลลอยสตีล IP67

Zemic_H3_Datasheet