โหลดเซลล์ ZEMIC H8C-C3-0.5-10t

โหลดเซลล์ Shearbeam รุ่น H8C-C3-500KG-10T อัลลอยสตีล IP67
พิกัด 500กก./1.0ตัน/1.5ตัน/2.0ตัน/2.5ตัน/3.0ตัน/5.0ตันและ10.0ตัน สินค้าได้มาตรฐาน OIML

H8C_Datasheet