โหลดเซลล์ ZEMIC H8C-N5-1.0K-20K-6YB

โหลดเซลล์ Shearbeam รุ่น H8C-N5-1.0K-20K อัลลอยสตีล IP67
Cap.1Klb./1.5Klb./2Klb/2.5Klb/3Klb/4Klb/5KSE/5Klb/7.5Klb/10Klbและ 20Klb สินค้าได้มาตรฐาน NTEP, RoHS

H8C_Datasheet