กล่องรวมสัญญาณโหลดเซลล์ ZEMIC JB02

    ตัวกล่องเป็นอลูเนียมหล่อ
    ต่อโหลดเซลล์ได้ 2,3 และ 4 ตัว
    กันน้ำ IP65