โหลดเซลล์ ZEMIC L6E

โหลดเซลล์ Singlepoint IP65
พิกัด 50/60/80/100/150/200/300 กก.
Interchangeable products : TEDEA-1042,CELTRON-LPS