โหลดเซลล์ ZEMIC L6Q-C3

CAP.50-250Kg.
Single Point Aluminum IP65