โหลดเซลล์ ZEMIC LOADCELL รุ่น L6D

โหลดเซลล์แบบ Single Point Loadcell
พิกัด 2.5-50 กก.