CSR-1T เครื่องชั่งแขวน 1T

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่งแขวน ราคาประหยัด
– พิกัดกำลัง 1 t ละเอียด 0.2 kg
– ตัวเลข LED display สูง 1.0 นิ้ว
– Aluminum Alloy cases
– โปรแกรม : Tare, Hold
– ผลิตได้มาตรฐาน ISO9001
– จำหน่ายพร้อมรีโมทคอนโทรล
(ราคารวมรีโมทแล้ว)
– ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด
– รับประกัน 1 ปีเต็ม